Välkommen!

Makeup mania jobbar utifrån ett holistiskt synsätt. Med det perspektivet tar man hänsyn till helheten oavsett om det handlar   något kroppsligt eller en stukad självbild. Allt hänger ihop.


Boka ett kostnadsfritt samtal  så pratar vi om hur jag kan hjälpa just DIG!


 Hela människan - hela DU.
  

 


Välkommen till Makeup Mania 


Här hittar du olika tjänster som  kan  hjälpa dig att vara välmående inifrån och ut.