Välkommen!


Välkommen till Makeup Mania -

your second chance to a first impression


Här hittar du olika tjänster som inom image där  du får hjälp att få fram ditt unika JAG genom färg och form.
  
 

 


Makeup mania jobbar utifrån tre budord; PROPORTION - BALANS och HARMONI. Med det perspektivet tar man hänsyn till individen på flera plan. Man kan kalla det ett holistiskt synsätt och vi älskar verkligen  att få människor att hitta sitt unika jag  inifrån och ut!Hela människan - hela DU.